top of page

KEDİ VE KÖPEKLERDE ORTOPEDİK CERRAHİ

 

Kliniğimizde kedi ve köpeklerdeki açık ya da kapalı kırıklarının tedavileri yapılmaktadır. Cerrahi yolla kırık tedavisinde  kemik içerisindeki kanala pin uygulaması, kırık bölgesinde kemik üzerine plaka uygulaması gibi yöntemler kullanılmaktadır. 

   

 

 

 

 

Açık kırıklarda enfeksiyonun kemik kanalı içerisinde yayılmasını önlemek için dışarıdan kırığın hareketsiz hale getirilmesi için eksternal fiksasyon teknikleri kullanılmaktadır.

Ortopedik cerrahi çok titiz çalışmayı gerektiren bir uygulamadır. Tamamen steril koşullarda, asepsi antisepsi kurallarına uyarak gerçekleştirilen, aksi halde ilgili uzvun kaybına varacak komplikasyonlara yol açabilecek operasyonlardır. Bunun yanısıra çoğu vakalarda uzmanlık gerektirmektedir.
   Bu vakalarla iligili olarak veteriner cerrahi uzmanı olan veteriner hekimlere başvurulmalıdır.  Uzman veteriner cerrah dışında operasyonun yapıldığı yer ve koşulları da oldukça önemlidir. 

   Tüm ortopedik işlemler uzun süreli anestezi gerektirmesi nedeniyle operasyon öncesi hastalarımıza kan muayenesi yapılmaktadır.

kedi köpek kırık operasyonları.png

Kliniğimizde Yapılan Ortopedik Operasyonlar

  • Kemik içerisine intramedullar pin yerleştirerek, plaka ve vidalarla, eksternal (dış) fiksatörlerle ve diğer yöntemlerle KIRIK TEDAVİLERİ;

  • Diz eklemi çapraz bağ kopuğu, Patella (Diz) Çıkığı, Total Kalça Protezi ve Triple Pelvic veya Double Pelvik Osteotomi  ile EKLEM CERRAHİSİ 

  • Disk fıtıklarının, ani oluşan felçlerin, omurgada oluşan çıkık ve kırıklarda uygulanan tüm SPİNAL CERRAHİ İŞLEMLERİ,

bottom of page