top of page

YAYINLAR

A. Uluslararası dergilerde yayınlananlar :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

 • Gülanber, E.G. ; Acar, S.E., “Veterinary  Acupuncture And It's Applications in Veterinary Medicine”, Vortage Türkish-Deutsche Tage, 404-406, İstanbul, 1993.

 • Gülanber,E.G., “Acupuncture in Veterinary Medicine And It's Applications,” Proc.WFAS' 95 Symposium On Acupuncture And Qi, 86, İstanbul, 1995.

 • Gülanber,E.G., “The Treatment Of Horses With Back Pain By Electroacupuncture,”  Proc. WFAS' 95 Symposium On Acupuncture And Qi, 87, İstanbul, 1995.

 • Gülanber,E.G., Acar, S.E., “Scalp Acupuncture For The Treatment of Hemiplegia in a Dog,” Proc. WFAS' 95 Symposium On Acupuncture And Qi, 88, İstanbul, 1995.

 • Gülanber,E.G., Acar, S.E., Bakır, B, “ The Treatment Of Hip Dysplasia With Acupuncture İn Dogs,”  Proc. XX. Congress Of The World Small Animal Veterinary Association, 703, Yokohama, Japonya, 1995.

 • Gülanber,E.G., Acar,S.E., “Veterinary Acupuncture and Its Applications,” 24th World Small Animal Veterinary Congress, Lyon-Fransa,1999 ( İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir).

 • Perk, C., Güzel, Ö., Gülanber, E.G., “Etomidate/Alfentanil Anaesthesia in Dog and Its Effects on Pulse Oxymeter Electrocardiography and Haematological Parameters,” Proc. 25th World Small Animal Congress, 524, Amsterdam, Holanda, 2000.

 • Acar, S.E., Gülanber, E.G., Şadalak, D.J., “The Effect of Ketamine-Xylazine Combination Anaesthesia on The Norberg Angle Values Used in The Radiological Diagnosis of Hip Dysplasia,”Proc. 25th World Small Animal Congress, 501, Amsterdam, Holanda, 2000.

 • Gülanber, E.G, “Investigation on Ununited Anconeal Process in The Elbow Joints in 52 German Shepherd Dogs,”. Proc. of 11th International Elbow Working Group Annual Meeting, 22, Amsterdam, Hollanda, 2000.

 • Gülanber, E.G., Onar, V., “The Compression of Radiological Pelvic Measurements Between Normal and Dysplastic German Shepherd Dogs,” Proc. 29th World Congress of Small Animal Veterinary Association, 86, Rhodes, Greece, 2004.

C. Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler :

 • Arıkan, N., Perk, E.C., Gülanber, E.G., “Domuzlarda Ketalar-Nembutal Kombinasyonuyla Genel Anestezi”, İ.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(2-3),111-117, (1994).

 • Gülanber,E.G., Acar,S.E., Bakır, B., “Köpeklerde Kalça Displazisinin Akupunkturla Tedavisi”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 1(1),21-25, (1995).

 • Acar,S.E., Gülanber,E.G., Yücel,R., “Pelvis Kırığı Ve Siyatik Paralizli Bir Köpekte Osteosentez, Kas Transpozisyonu ve Akupunktur İle Sağaltımı”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 1(1) 26-30, (1995).

 • Gülanber,E.G., “Veteriner Hekimlikte Kulak Akupunkturu”, Veteriner Cerrahi Dergisi. 3(1), 62-65, (1997).

 • Gülanber,E.G., Öztürk,A., Or,E., Özer,K., Gürel, A., “Bir Tayda Vesico-Umbilicalis Fistülü”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 1(1),44-46, (1997).

 • Gülanber,E.G., Or,E., Kaya,Ü., Öztürk, A., Arıkan, N., ”Köpeklerde Acil Sıvı Sağaltımlarında İntraosseous ( İntramedullar) Yolun Kullanımı”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 1(1), 5-9, (1997).

 • Özer,K., Şaroğlu,M., Gülanber, E.G., Arıkan,N., “Bir Alman Çoban Köpeğinde Panosteitis Olgusu”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 3(1),51-53, (1997).

 • Arıkan, N., Özer, K., Gürel, A., Gülanber, E.G., Yeşildere, T., “İki Atta Karşılaşılan Konjunktival Tümör Olgusu”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 3(2), 56-58, (1997).

 • Özsoy,S., Perk,E.C., Şaroğlu,M., Gülanber,E.G., “Köpeklerde Korrektif Auriculoplasti Amacıyla Polietilen'in Kullanımı”, İ.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(2), 363-371, (1997).

 • Özsoy, S., Gülanber,E.G., Özer, K., Şaroğlu, M., “Alman Ve Türk Çoban Köpeklerinde Gözyaşı Sekresyonunun Schirmer Gözyaşı Testi Kullanımıyla Değerlendirilmesi”, İ.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 23 (2), 273-281,(1997).

 • Özer,K., Şengöz,G.,Arıkan,N., Şaroğlu,M., Gülanber, E.G., Ulutürk,Ş., “Köpeklerde Otitis Eksternanın Sistemik Enrofloksasin, Flukonazole ve Metilprednisolon Kullanımıyla Sağaltımı”, İ.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(2), 479-489, (1997).

 • Gülanber,E.G., Kaya,Ü., Aktaş,M., Or,E., Öztürk,A., Arıkan,N., “Köpeklerde Asepromazin ve Ketamin Kombinasyonu İle Genel Anestezinin Kan Tablosu ve Bazı Fizyolojik Fonksiyonlara Etkisi”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 1(1), 20-25,(1997).

 • Özer,K., Gülanber,E.G., Arıkan,N., “Dokuz Yaşında Terrier Irkı Bir Köpekte Penil Üretra Prolapsusu”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 4(1-2), 50-52,(1998).

 • Gülanber, E.G., Kaya,Ü., Aktaş, M., Seyrek İntaş, D.; Sönmez, G., Öztürk, A., “Bir Sezonda Doğan 32 Tayda Osteokondrozis Lezyonları”, İ.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 25:2, 167-185, (1999).

 • Or, M.E, Dodurka, T., Gülanber, G., Kaya,Ü., Arun, S., Kalınbacak, A., Öztürk, A., Tosun, C.,  “Yavru Köpeklerde İnvaginasyon Vakalarında Klinik Yaklaşım”, İ.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi. 25 : 2, 253-259 (1999).  

 • Eryaman, E., Işıksaçan, V., Şaroğlu, M., Gülanber, G., Işıksaçan, N., “Free Oxygen Radicals and Flap Survival”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 37(3-4) : 79-83, (1999).

 • Gülanber,E.G, Kaya,Ü., Aktaş, M., Düzgün, O., Baştan, A., Mutlu, İ., Öztürk, A., Arıkan, N., “Köpeklerde Medetomidine-Ketamin Anestezisinin Bazı Fizyolojik Fonksiyonlara ve Kan Parametrelerine Etkisi”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 6(1-2), 5-9, (2000).

 • Or, M.E., Gülanber, E.G., Kalınbacak, A., Karakoç, Y., Kaya, Ü., Öztürk, A.,Tosun, C., Dodurka, T., Tan, H., Barutçu, Ü.B., “Türk Çoban ( Sivas Kangal) ve Alman Çoban Köpeklerinde Kalça Displazisi ile Serum LDH, ALP, Ca, P, Cu, Zn Değerleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”,  İ.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 27 : 2, 469-476, (2001).

 • Gülanber, E.G., Baştan, A., Taşal, İ., Aktaş, M., Arıkan, N., “Köpeklerde Midazolam ve Ketaminle Genel Anestezi”,  İ.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 27 : 2, 401-409, (2001).

 • Gülanber, E.G., “İki Alman Çoban Köpeği Yavrusunda Konjenital Yalancı Phimosis (Pseudophimosis)”, İ.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 27 : 1, 243-249, (2000).

 • Gülanber, E.G., Özer, K., Gürel, A., Arıkan, N., “Doberman Irkı Bir Köpekte Kraniyomandibular  Osteopati”, İ.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 27 : 2, 393-400, (2001).

 • Or, M.E., Gönül, R., Özçelik, D., Gülyaşar, T., Gülanber, E.G., Kaya, Ü., Barutçu, B., Dodurka, H.T., “ Raşitizm Görülen Taylarda Serum ALP, LDH, Ca, P, Fe, Cu ve Zn Düzeyleri” İ.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 30:1, 61-66, (2004).

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Yücel, R., Gülanber, E.G., “Köpeklerde Caput Ve Collum Femoris'in Resectionu ve Alınan Sonuçlar”, 2.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 149-157, Mersin/Alata, 1990

 • Özer,K., Gülanber,E.G., Bakır,B., “Squamous Cell Carcinoma'lı Bir Köpekte Lenfanjiografi Bulgularının Değerlendirilmesi”, 2.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 140-148, Mersin/Alata, 1990.

 • Gülanber,E.G., “Veteriner Akupunktur ve Geleneksel Çin Veteriner Tıbbı”, 3. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 266-276, İstanbul, 1992.

 • Gülanber,E.G., Acar, S.E., Bakır, B., “Köpeklerde Kalça Displazisinin Akupunkturla Tedavisi”, Veteriner Cerrahi Kongresi, 11-12, Ürgüp, 1994.

 • Arıkan, N., Perk, C., Gülanber, E.G., “Domuzlarda Ketalar / Nembutal Kombinasyonuyla Genel Anestezi”, Veteriner Cerrahi Kongresi, 20, Ürgüp, 1994.

 • Karakoç,Y.; Or,E.; Kalınbacak, A.; Gülanber,E.G.; Kaya,Ü.; Öztürk,A.; Tosun,C.; Tan,H.; Barutçu, Ü.B., “Türk Çoban (Sivas Kangal) ve Alman Çoban Köpeklerinde Kalça Displazisi İle  Bazı Serum Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XXII. Ulusal Kongresi, 175-176, Bursa, 1996.

 • Or, E.M..; Karakoç,Y.; Kalınbacak, A.; Gülanber,E.G.; Kaya,Ü.; Öztürk,A.; Tosun,C.; Tan,H.; Barutçu, Ü.B., “Türk Çoban  (Sivas Kangal) ve Alman Çoban Köpeklerinde Kalça Displazisi İle  Bazı Serum Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Biyofizik Derneği VIII. Ulusal Biyofizik Kongresi, 11, Kocaeli, 1996.

 • Or,E., Özçelik,D., Gülyaşar,T., Gülanber,E.G.; Kaya,Ü.; Öztürk,A., Dodurka,T.; Barutçu,Ü.B., “Raşitizm Görülen Taylarda Saptanan Serum ALP,LDH, Ca, P, Fe, Cu ve Zn Düzeyleri”, X. Ulusal Biyofizik Kongresi, 38, İstanbul, 1998.

 • Özer,K., Şaroğlu, M., Gülanber,E.G., “Kaplumbağalarda Bağa Kırığı ve Sağaltımı”, 6.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi”, 153-154, Elazığ, 1998.

 • Gülanber, E.G., Develioğlu, Y., Aktaş, M,  “Kedi ve köpeklerde ateşli silah yaralanması: 103 Olgu”, VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 89-90, Bursa, 2000.

 • Gülanber, E.G., “Sağlıklı ve Kalça Displazili Alman Çoban köpeklerinde Pelvik Parametrelerin Radyolojik Değerlendirilmesi”, VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 71-72, Bursa, 2000.

 • Gülanber, E.G., Gülanber, A., Albayrak,R., Gülanber, N.G., Polat, E., “Saint Bernard Irkı bir köpekte Lyme (Borreliosis) Hastalığı: Türkiye'de ilk klinik olgu”, XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 226-227, 2005.

 • Gülanber, EG., “Kedi ve Köpeklerde Onkolojik Olgularda Lazer Cerrahisi”, Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 7, İstanbul, 2006.

 • Gülanber, EG.,"Kalça Displazisinde Ağrının ve Osteoartritin Önlenmesinde İmplant Akupunktur (Altın İmplantasyonu) Kullanımı: Geriye Dönük Değerlendirme (1994-2009)" 12. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Bellek, Antalya, 2010.

E. Diğer yayınlar :

F1. Perk, E.C., Gülanber, E.G., “Anesteziyoloji ve Reanimasyon”, Ders Notları, 126, Teknik Yayınları, İstanbul, 1999.

bottom of page