top of page

Kedi ve Köpeklerde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları

Kedi ve köpeklerinizin sağlıklı kalabilmeleri ancak koruyucu hekimlik uygulamaları ile mümkün olabilmektedir. Özellikle bir yaşından küçük ve 8 yaş üzerindeki hastalarımız viral hastalıklara karşı savunmasızdırlar. Bu nedenle aşı programlarının dikkatli olarak takip edilmesi gerekmektedir.

 

1. VİRAL HASTALIKLAR

LÜTFEN UNUTMAYIN viral hastalıkların özel bir tedavisi bulunmamaktadır ve ölüm oranı bu hastalıklara yakalandıktan sonra çok yüksektir.

 

a) Kediler için

         Aşılama programına başlamadan önce yavru kedilerin plasenta yoluyla ve emzirme döneminde sütle aldığı iç parazitlere karşı tedavi edilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla öncelikle iğne veya ağız yoluyla antiparaziter ilaçlar uygulanacaktır.                   Kedilerde panleukopeni denilen kedi gençlik hastalığı, calicivirus ve rhinotracheitis hastalıklarının üçüne karşı yapılan karma aşı 1,5 aylık iken yapılmalıdır. Daha sonra 15-20 gün arayla aşılama programı sırasıyla devam eder.

       Yapılacak aşılar sırasıyla şöyledir : karma aşının tekrarı , kedi lösemi virus aşısı, lösemi virus aşısının tekrarı, kuduz aşısı.

      Yetişkin bir kedide ise senede bir defa olmak üzere karma, lösemi ve kuduz aşıları tekrarlanır.

b) Köpekler için

         Aşılama programına başlamadan önce yavru köpeklerin plasenta yoluyla ve emzirme döneminde sütle aldığı iç parazitlere karşı tedavi edilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla öncelikle iğne veya ağız yoluyla antiparaziter ilaçlar uygulanacaktır. Köpeklerde distemper denilen gençlik hastalığı, parvovirus yani kanlı ishal, hepatitis ve leptospirosis hastalıklarına karşı karma aşı 1,5 aylık iken yapılmalıdır. Daha sonra 15-20 gün arayla aşılama programı sırasıyla devam eder.

      Yapılacak aşılar sırasıyla şöyledir : karma aşının tekrarı , Parainfluenza+Bordetella ( Kennel Cough- Bulaşıcı öksürük), Kennel Cough aşısının tekrarı ve Kuduz.

     Yetişkin bir köpekte ise senede bir defa olmak üzere karma, Kennel Cough ve kuduz aşıları tekrarlanır.

 

2. PARAZİTER HASTALIKLAR

 

      Kedi ve köpeklerde özellikle tenya ve askaridlere karşı ilaçlama programlarına uyulmalıdır. Özellikle dışarıya çıkan, başka hayvanlarla temasta bulunan, gözetimimiz dışında yaşayan ve dolaşan, ormanlık arazide dolaşma olanağı olan, çiğ ve kontrolsüz yiyecek veya içeceklerle temas olanağı bulunan, av yapan kedi ve köpeklerde paraziter hastalıkların ortaya çıkması mümkündür. Zoonoz yani hayvanlardan insanlara geçebilen bu parazitlerden özellikle Ekinokok (tenyalar) insan ve halk sağlığı bakımından önemlidir. Halk arasında kist hastalığı olarak bilinen ve insanların karaciğer, akciğer ve beyin gibi çeşitli iç organlarında kistlerin oluştuğu Kist hidatik hastalığından korunmak mümkündür. Halk arasında kedi ve köpeklerin tüylerinden bulaştığı sanılan bu hastalık aslında tamamen tüylerle beraber parazit yumurtalarının da ağız yoluyla alınmasıyla bulaşmaktadır.

Eğer kediniz ve köpeğiniz periyodik olarak senede dört defa tenyalara karşı ilaç alıyorsa böyle bir hastalık riski yoktur. İlaç alan bir kedinin ya da köpeğin tüylerinin oluşturacağı risk bir insanın saçının yutulmasıyla oluşacak tehlike ile aynıdır.

bottom of page