top of page

Kedi ve Köpeklerde Teşhis ve Tedavilerde Biorezonans Kullanımı

Frekans analizi, teşhis ve terapi amacıyla kullanılan bir tıbbi teknolojidir. Teknik, çeşitli tıp dallarından fiziksel ve biyolojik verilerin tek bir alet ile toplanıp değerlendirilmesine dayanır.

 

Temel prensibi, kan hücresi, kemik, tendon ya da iç organlar gibi vücudun her yerindeki moleküllerin fiziksel salınım frekanslarının ölçülmesinden oluşur. Neredeyse bütün hastalıklar hasta edici salınımlar tarafından oluşturulur, onlarla birlikte seyreder veya ilerletilir. Bu tekil salınımlar birbirleriyle ilişkilidir ve birbirlerini etkilerler. Hep beraber hastanın total salınım spektrumunu oluştururlar.

 

Bu sırada bilgisayarda 7000'den fazla frekans tespit edilir ve normal değerler ile karşılaştırılır. Vücutta hasta yapıcı frekanslar bulunuyorsa bunlar güvenilir bir şekilde belirlenir ve bildirilir. Ardından alet, vücuda ‘doğru’ frekans bilgisini, vücudun kendini iyileştirme güçlerini stimule edecek şekilde, geri verebilir. Frekans terapisi, kapsamlı modern tıbbın çok etkili, acısız bir yöntemidir. Klasik tedavi veya alternatif tedavi olarak kullanılabileceği gibi, özellikle güvenilir teşhis metodları ışığında tedaviye yardımcı olarak da kullanılabilir.

 

 

 

 

KULLANIM ALANLARI

 

Temelde frekans terapisi, insan ve hayvanlarda her türlü bedensel yapıyı kontrol için mantıklı bir seçimdir. Bazı alanlarda frekans terapisi, ayrıca çok uygundur.Özellikle uzun süreli, çoğunlukla kronikleşmiş hastalıklar sıklıkla ümitsiz ve her yolun denenmiş olduğu vakalar olarak değerlendirilir. Ancak çoğunlukla gerçekte hastalık yapıcı etken belirlenmediğinden semptomatik tedavi istenen başarıya ulaşamaz.

Bunlar arasında sıklıkla,

Alerjiler/ Deri hastalıkları / Ekzamalar/ İç organların hastalıkları/ Hareket sistemi hastalıkları / özellikle topallıklar/ Kronik ve dejeneratif hastalıklar/Tüm ağrı durumları/ Mide Bağırsak problemleri/Parazit enfestasyonları/Fiziksel durumlar/Vitamin ve mineral madde eksiklikleri/Kan değerleri

 

TEŞHİS

Öncelikle 7000’den fazla frekans ölçülür ve normal değerler ile karşılaştırılır. Bu sayede hastanın durumu çok çabuk ve %90’ın üzerinde bir güvenilirlik oranına sahip olarak tespit edilebilir.

Güvenilir olarak biorezonans ile:

  • Uyumsuzluklar

  • Belirli organlardaki zayıflıklar,

  • Yangısal süreçler ve diğer değişiklikler tespit edilebilmektedir.

Sadece semptomlar (örneğin belli bir bölgeden kaynaklanan topallıklar) değil, hastalık yapıcı sebepler de diyagnoza katılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEDAVİ SÜRECİ

Teşhis sayesinde organizmayı hangi etkenlerin etkilediği ve terapi ihtiyacı belirlenir. Her hastaya özel, klasik tıbbın yanı sıra homeopatik önlemleri de içeren bir tedavi planı oluşturulur.

Aynı zamanda, frekans sisteminden vücuda, geri bildirim manasında ‘doğru’ frekanslar verilir.

bottom of page