top of page

Köpeklerde ve Kedilerde sık görülen Tümörlere Genel Bakış


Tümörleri yapılandırmanın farklı yolları vardır. Burada, sınıflandırma, pratik kullanım için en yaygın ve en erişilebilir yöntem olduğundan, esas olarak lokalizasyona göre yapılmaya çalışılmıştır.

1. Deri Tümörleri

2. Meme bezi Tümörleri (meme tümörleri) 3. Gastrointestinal sistem Tümörleri

4. Karın organlarının Tümörleri (karaciğer, dalak, pankreas) 5. Solunum yolu Tümörleri

6. Üriner Sistem Tümörleri 7. Genital organ Tümörleri

8. İskelet Tümörleri

9. Sinir sistemi Tümörleri

10. Göz Tümörleri

11. İşitme kanalı ve orta kulak Tümörleri

12. Kan oluşturan sistem tümörleri


1. Deri tümörleri

Bu bölgedeki tümörler kliniğimizde en çok gördüğümüz tümörlerdir. Bu durum vücudun en büyük organı olan cildin birçok çevresel etkiye (toksinler, UV radyasyonu ve patojenler) maruz kalması ve sahibinin vücutta bunların büyüdüğünü kolayca tespit edebilmesi ile açıklanabilir.

İlk adım, yeri, boyutu, hareketliliği, ülserasyonu ve kaşıntıyı değerlendirmektir. Bir sonraki adım, ince bir iğne aspirasyonu (ince bir kanül ve şırınga kullanılarak tümörden hücre örneği alınması, bir lam üzerine alınarak boyanması ile hücrelerin ışık mikroskobu altında değerlendirilmesi) veya gerekirse cerrahi yolla biyopsi alınmalıdır.

1.1 Köpek Derisi Tümörleri

Bazı deri neoplazmalarının lokalizasyon tercihleri ​​vardır, yani bunlar öncelikle vücudun belirli bölgelerinde (baş, kollar, sırt, göğüs veya karın duvarı) meydana gelir. Tüm köpek derisi tümörlerinin %20-30'u kötü huyludur.

Skuamöz hücreli karsinom

Skuamöz hücreli karsinom esas olarak deride, ayak parmaklarında, ağız boşluğunda görülür. Genellikle düz ve ülseratif büyürler, ancak karnabahar gibi deri yüzeyinin üzerinde de büyüyebilirler. Kural olarak, metastazlar nadiren meydana gelir. Tercih edilen tedavi, geniş bir alanda yapılacak cerrahi müdahaledir.

Papilloma (siğiller) Bu iyi huylu deri tümörlerinin iki formu vardır. Genç köpeklerde, virüs enfeksiyonu, ağız mukozası, göz kapakları, kulaklar, uzuvlar, dış genital organlar ve diğer lokalizasyonların çevresinde düz saplı veya karnabahar benzeri artışlar şeklinde kendini gösteren papillomatozise neden olur. Köpekler arasında doğrudan temas yoluyla bulaşabilirler. Köpeğin daha çok bağışıklık sistemi bozulduğu zaman oluşurlar. Çoğu durumda 3 ay içinde kendiliğinden bir azalma olur, bazen de gönderilen siğil materyalinden belirli laboratuarlar tarafından bir aşının hazırlatılarak aşı ile tedavi edilir. Siğiller ayrıca gerekirse lazer, kriyoterapi (dondurma) veya elektrocerrahi kullanılarak alınabilir.

Bazal hücreli tümörler (bazaliom)

Bazaliomlar, orta yaşlı köpeklerde özellikle baş ve boyunda oluşan iyi huylu deri tümörleridir. Cocker Spaniel ve Poodle ırkı köpeklerin etkilenme olasılığı daha yüksektir. Tümör genellikle düğme benzeri ve hareketlidir. Tümör rahatsız ediciyse, tercih edilen tedavi cerrahi olarak alınmasıdır.

Yine kıl dipleri, sebum ve ter bezlerinin tümörleri de görülebilmektedir. Sebum bezinin tümörleri genellikle çokludur ve siğil benzeri bir görünüme sahiptir, bu nedenle genellikle yanlış bir şekilde "siğiller" olarak adlandırılırlar. Bu tümör öncelikle baş, ekstremiteler ve boyunda lokalizedir ve daha çok kaniş ve terrierlerde görülür.

Yumuşak doku sarkomları Bu habis tümör grubu mezenkimal kökenlidir, yani dejenere hücreler bağ dokusu, yağ ve kaslardan kaynaklanır. Tümörün adı, köken aldığı dokudan türetilmiştir, örneğin:

• bağ dokusu- fibrosarkom • kan damarı endoteli (kan damarlarının iç yüzü)- hemagiosarkom • iskelet kası- rabdomyosarkom Derinin lokalizasyonuna ek olarak, bu tip tümörler genellikle vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Çevreleyen dokuya güçlü bir şekilde infiltratif olarak büyürler ve özellikle akciğerler ile lenf düğümlerine nadiren metastaz yaparlar. Tercih edilen tedavi cerrahi müdahaledir. Çevre dokuda kuvvetli büyüme nedeniyle sağlıklı doku üzerinde tüm düzlemlerde 3 cm açığından alınmalıdır. Bu girişim özellikle uzuvlarda genellikle mümkün değildir. Mikroskobik tümör kalıntıları için eşlik eden bir tedavi olarak radyoterapi ya da elektrokemoterapi önemli bir rol oynar.

Yağ Dokusu Tümörleri

Lipomlar, bu tümörlerin en sık görüleni iyi huylu varyantıdır. Çoğunlukla yaşlı köpeklerin deri altı dokusunda bulunurlar. Yumuşak, rahatsız edici olmayan ve hareketli yapıdadırlar. Boyutları önemli ölçüde değişebilir. Sadece hastaya bir zararı varsa lipomların çıkarılması gerekir. Kötü huylu form- liposarkom - oldukça nadirdir.

Mast hücresi tümörleri

Mast hücresi tümörleri çok yaygındır. En çok deride kol, bacak, gövde, baş ve anal genital bölgesinde meydana gelir. Her yaştan köpek etkilenir ve Boxer ırkı köpeklerin yatkınlığı vardır. Mast hücresi tümörleri son derece değişken bir görünüme sahiptir ve bazen kanama ve kaşıntı eğilimi gösterir. Bu tip cilt tümörü, ince iğne aspirasyonu ile kolayca teşhis edilir. Bu kötü huylu tümörün büyüme davranışı çok tahmin edilemez. İstilacı olarak büyürler ve metastaz yapabilirler. Burada da geniş cerrahi bir eksizyon (sağlıklı deride 2-3 cm'lik sınır) tercih edilen tedavidir. Tamamen çıkarılması mümkün değilse, elektrokemoterapi, radyasyon tedavisi ve kemoterapi kullanılır.

Kutanöz histiyositoma Bu yaygın, iyi huylu deri tümörü, daha çok genç köpeklerde, çoğunlukla baş ve uzuvlarda düğme benzeri değişiklikler şeklinde görülür. Histiositomalar genellikle 2-3 aylık bir süre içinde kendiliğinden kaybolur, eğer durum böyle değilse ve hasta için sorun oluşturuyorsa cerrahi olarak alınabilir.

Melanomlar Melanomlar hem iyi huylu hem de kötü huylu olabilir. Deride, ayak parmaklarında ve ağız mukozasında görülürler. Tüylü derinin melanomları sadece %25-50 oranında kötü huyludur, ağız boşluğu ve ayak parmakları bölgesinde olanlar önemli ölçüde daha yaygındır. Kötü huylu melanomlar, lenf düğümlerine, akciğerlere ve karın boşluğu organlarına yayılma eğilimindedir. Burada da geniş cerrahi rezeksiyon eşliğinde elektrokemoterapi, radyasyon ve kemoterapi tercih edilen tedavi seçenekleridir.

1.2 Kedi cilt tümörleri

Kedilerde, köpeklere kıyasla deri tümörleri daha büyük oranda kötü huyludur (%40-70).

Skuamöz hücreli karsinom

Skuamöz hücreli karsinom, esas olarak ağız boşluğunda ve burunda, göz kapakları ve kulaklarda meydana gelir. Bu tümör, tercihen beyaz kürklü yaşlı hayvanlarda görülür. Güneş ışığının UV bileşeninin gelişiminde yer aldığı varsayılabilir. Lezyonlar yüzeysel ve kızarık bir iltihap olarak başlar ve kabuklu doku değişikliklerine dönüşür. Skuamöz hücreli karsinom davranışı, invaziv büyüme ve nadir yayılma ile karakterizedir. En önemli tedavi biçimleri ameliyat, kriyocerrahi ve radyasyondur.

Bazal hücreli tümör (bazalioma) Bazaliyomlar kedilerde köpeklerden daha yaygındır. Çoğunlukla yaşlı kedilerde bulunurlar. Bunlar düğme şeklindedirler ve sıklıkla kistik veya koyu pigmentlidirler. Tercih edilen tedavi cerrahi olarak çıkarılması veya ameliyat edilemeyen tümörler için radyasyon tedavisidir.

Yumuşak doku sarkomları Fibrosarkomlar kedilerde en sık görülen tümörlerdir. Çoğu fibrosarkomun bu noktada enjeksiyon ve aşılarla ilgili olması muhtemeldir. İstatistiksel olarak 10.000 kediden 1 ila 3.6'sında, enjeksiyon / aşılama bölgesinde bir tümör gelişmektedir. En yaygın fibrosarkomlar iki omuz arasında sırtta, göğüs / karın duvarında ve uylukta bulunur. Düğümlü, kaba ve çok hareketli değiller. Fibrosarkomlar ayrıca kedilerde çok yayılımcı bir şekilde büyürler ve nadiren metastaz yaparlar. Tercih edilen tedavi, elektrokemoterapi veya radyasyon + kemoterapi ile birlikte geniş bir mesafede (sağlıklı dokuyla en az 3 cm'lik sınır)kitlenin cerrahi olarak alınmasıdır ki biz ayrıca burada avantajlarından dolayı lazer cerrahisini tercih etmekteyiz

Mast hücresi tümörleri

Kedilerdeki mast hücresi tümörleri genellikle sadece cildi değil aynı zamanda dalağı ve diğer karın boşluğu organlarını da etkiler. Azalan derecede baş, uzuvlar, gövde ve boyun etkilenir. Genellikle kaba, iyi sınırlı, kılsız veya plak benzeri kızarıktırlar. Tercih edilen tedavi cerrahi olarak alınmasıdır; bazı durumlarda dalağın da alınmasının yararı tartışılır.

2. Meme tümörleri (süt bezi tümörleri)

2.1 Köpeklerde meme tümörleri

Meme tümörleri, dişi köpeklerde en sık görülen neoplazidir, 1. ve 2. kızgınlıktan önceki kısırlaştırmalar özellikle meme tümörlerinin görülme sıklığını önemli ölçüde azaltır. Bizim tavsiyemiz eğer ailesel bir meme kanseri hikayesi varsa köpeğin hiç kızgınlık göstermeden kısırlaştırılmasıdır. Kızgınlığı baskılamak için hormonların verilmesi, tümör gelişimini destekleyebilir. Köpeklerdeki tüm meme bezi tümörlerinin yaklaşık %50'si kötü huyludur. Farklı kötü huylu tümör alt biçimleri vardır (çeşitli karsinomlar ve daha az sıklıkla sarkomlar). Meme tümörleri tek lobda veya çoklu loblarda görünür, genellikle iki arka meme bezi kompleksi üç ön bezden daha çok etkilenir. Bazı kötü huylu meme tümörleri metastaz yapma eğiliminde olduğundan, ilgili lenf düğümleri ve akciğerler metastazlar açısından incelenmelidir. Tercih edilen tedavi lazer cerrahisidir; gerekli operasyonun kapsamı tümörlerin büyüklüğüne ve sayısına bağlıdır.

2.2 Kedilerde meme tümörleri

Meme tümörleri kedilerde köpeklerde olduğundan daha az yaygındır, ancak bunların %90'ı kötü huyludur. Meme tümörleri lokal olarak çok agresif bir şekilde büyür ve lenf düğümlerinde, akciğerlerde ve karın boşluğu organlarında metastaz yapma eğilimi yüksektir. Bu durum da boyutla birlikte artar. Kedilerde meme tümörleri görüldüğünde, mümkün olan en kısa sürede kapsamlı cerrahi alınma işlemi gerçekleştirilmelidir, tercihen etkilenen süt bezlerinin tamamı alınmalıdır. Kemoterapi, metastazlı hayvanların yaklaşık yarısında metastazların kısmi gerilemesine yol açar.

3. Gastrointestinal sistem tümörleri

3.1 Köpeğin ağız boşluğunun tümörleri

Veteriner hekime gelme nedeni genellikle boyutta gözle görülür veya elle tutulur artış, ağız kokusu ve yiyecek tüketiminin azalmasıdır. Kapsamlı bir klinik muayeneye ek olarak, teşhis genellikle çene röntgenini, bilgisayarlı tomografi incelemelerini, MR görüntülemesini, biyopsileri ve tümöre bağlı olarak olası metastazın (lenf nodu muayenesi ve akciğer röntgeni) ile netleştirilmesini gerektirir.

Kötü huylu melanom en sık görülen kötü huylu tümördür. Dachshund, cocker spaniel ve kanişler bu tip tümörlere yatkındır ve daha çok yaşlı hayvanlar ağırlıklı olarak etkilenir. Tümörlerin sadece 2 / 3'ü koyu pigmentlidir. Melanomlar, lenf düğümlerine, akciğerlere ve diğer organlara metastaz yapma eğilimindedir. Tercih edilen tedavi, kapsamına bağlı olarak cerrahi, elektrokemoterapi, radyasyon tedavisi ve kemoterapinin bir kombinasyonudur.

Skuamöz hücreli karsinomlar, ağız boşluğunun en sık görülen ikinci kötü huylu tümörleridir. Yaşlı hayvanlarda damak, diş eti, dil ve bademcik bölgesinde meydana gelirler. Klinik olarak genellikle parlak kırmızı, ülserli ve kolayca kanamalıdırlar. Bademciklerin yalnızca skuamöz hücreli karsinomları metastaz yapma eğilimindedir, aksi takdirde oldukça yayılmacı bir şekilde büyürler. Radyasyon tedavisi ya da elektrokemoterapi ile kombine cerrahi tedavi kullanılabilir.

Fibrosarkomlara daha büyük ırklar ve erkekler yatkındır. Her yaşta ortaya çıkabilir. Diş etleri ile ağız mukozasından ve sert damaktan başlayan fibrosarkomlar zordur ve melanomlar ile skuamöz hücreli karsinomlara göre daha az ülserleşirler. Muazzam agresif olabilirler ve çoğu zaman altta kemiklere de yayılırlar. Metastaz sadece ara sıra ortaya çıkar. Erken cerrahi ile elektrokemoterapi ve radyasyon tedavisi tercih edilen tedavi yöntemidir.

İyi huylu tümörler olarak çeşitli tipte epulidler (diş eti tümörleri) ortaya çıkar. Boksör ırkı köpekler daha sık etkilenir. Epulidler her yaştan hayvanda büyür, klinik olarak pürüzsüzdür, kabarıktır, bazen ülserleşir ve hızlı bir şekilde büyürler. Metastaz oluşmaz; türüne bağlı olarak kriyoterapi ve lazer cerrahi tercih edilen tedavidir.

3.2 Kedinin ağız boşluğu tümörleri

Bu lokasyondaki kesinlikle en yaygın tümörler skuamöz hücreli karsinomlardır. Kedilerde de diş etlerinin, dilin ve bademciklerin iç yüzeyinden başlayabilirler. Mukozal ülserasyona, nekroza, lokal inflamasyona ve kemik invazyonuna bağlı olarak dişlerin gevşemesine neden olurlar. Tipik semptomlar gıda tüketiminin azalması, ağız kokusu ve artan tükürük salgısıdır. Kedilerde cerrahi girişimler köpeklere göre daha zor ve daha az etkilidir. Ayrıca sarkomlar, melanomlar ve epulidler daha az yaygındır.

3.3 Mide tümörleri

Mide tümörleri nadirdir ve çoğunlukla maligndir yani kötü huyludur (adenokarsinom, lenfoma, leiomyosarkom). En yaygın semptomlar kusma, kilo kaybı ve iştahsızlıktır. Çoğu tümör mümkünse cerrahi olarak tedavi edilir; kemoterapi özellikle lenfoma için tercih edilen tedavi yöntemidir.

3.4 İnce bağırsak tümörleri

İnce bağırsak tümörleri nadirdir ve % 90’ı kötü huyludur (adenokarsinom, malign lenfoma, leiomyosarkom). Kilo kaybı ve kusma en yaygın semptomlardır. Lenfoma için tercih edilen tedavi de kemoterapi + cerrahidir.

3.5 Kolon ve rektal tümörler

Bu konumdaki tümörler, ince bağırsaktaki tümörlerden biraz daha yaygındır. Burada da kötü (adenokarsinom, malign lenfoma, leiomyosarkom) ve iyi huylu formlar (polip, leiomyoma) vardır. Kanlı ve mukuslu dışkı, ishal veya kabızlık durumu vardır. Ayrıca kedilerde kusma, iştahsızlık ve kilo kaybı görülür. Tedavi, ince bağırsak tümörleri ile aynı şekilde gerçekleştirilir.

3.6 Anüs bölgesindeki tümörler

Anüs bölgesindeki tümörler genellikle bu bölgedeki dejenere bezlerden kaynaklanır. Bunlar, hem kötü huylu (adenokarsinomlar) hem de iyi huylu (adenomlar) neoplazmalar geliştiren bölgedeki anal bezler olabilir. Adenomlar yaklaşık %90 ile baskındır ve çoğunlukla kısır olmayan erkeklerde görülür. Bu tümörler için her durumda kastrasyon önerilir; daha büyük, ülserli adenomlar ve karsinomlar için, genellikle tümöre ek bir cerrahi girişim de gereklidir.

Anal kese tümörleri genellikle kötü huyludur ve daha yaşlı dişilerde görülme eğilimindedir. Lokal olarak yayılmacı olarak büyürler; sıklıkla ve hızlı bir şekilde metastaz yaparlar. Tedavi amaçlı cerrahi önlemler ve muhtemelen kemoterapi gerektirir.

4. Karın boşluğu organlarının tümörleri

4.1 Karaciğer tümörleri

Karaciğer tümörlerinin üç ana grubu vardır: 1-Karaciğerin birincil tümörleri (karsinom, hemanjiyosarkom, adenomlar) 2-Karaciğer tutulumu olan hematopoietik sistem tümörleri (malign lenfoma) 3-Başka tümörlerin metastazları Karaciğer tümörleri tek tek, çok odaklı veya yaygın olabilir. Etkilenen hayvanlarda en sık iştahsızlık, yorgunluk, büyük susuzluk ve kusma görülür. Tümörleri tespit ettikten sonra, etkilenen karaciğer lob (lar)ını çıkararak terapötik önlemler alınabilir. Kötü huylu lenfomada (özellikle kedilerde yaygındır) tercih edilen tedavi kemoterapidir.

4.2 Dalak tümörleri

Dalak tümörleri köpeklerde yaygındır ve en yaygın olanı hemanjiyosarkomdur (malign hemanjioendotelyoma). Bu, kan damarlarının iç yüzeyinden kaynaklanan kötü huylu bir tümördür. Özellikle yaşlı Alman çoban köpekleri etkilenir. Hemanjiyosarkomlar, karın boşluğunda yırtılarak kanamaya neden olup metastaz yapma eğilimindedir. Tercih edilen tedavi dalağın alınması ve ardından kemoterapidir. Kedilerde dalak tümörleri nadirdir, çoğunlukla dalağa yaygın olarak nüfuz eden tümörlerdir (mast hücre tümörleri, malign lenfoma).

4.3 Pankreas tümörleri

Pankreas, işlevsel olarak iki ayrı parçadan oluşur. Ekzokrin pankreas, sindirim enzimlerinin üretiminden sorumludur, endokrin kısım hormonları (özellikle insülin, glukagon) üretir. Bu konumdaki tümörler oldukça nadirdir.


5. Solunum yolu tümörleri

5.1 Burun boşluğu tümörleri

Burun boşluğu tümörleri, köpeklerde solunum yollarının en sık görülen tümörleridir. Kötü huylu tümörler en yaygın olanıdır (özellikle karsinomlar). Kedilerde lökotik tümörler açıkça baskındır. Bunun nedeni çoğunlukla çeşitli türlerde burun akıntısı, hapşırma ve yüz kafatasının deformasyonudur. Teşhis için röntgen, bilgisayarlı tomografi, rinoskopi ve biyopsiler kullanılır. Burun boşluğu tümörleri için tercih edilen tedavi radyasyon tedavisidir.

5.2 Akciğer tümörleri

Akciğer oluşumlarında metastazlar diğer yerlerdeki tümörlerden ve birincil tümörlerden ayırt edilmelidir. Primer akciğer tümörleri insanlarda çok yaygındır (sigara içme !!), ancak aynı nedenle köpeklerde ve kedilerde nadirdir. Adenokarsinomlar en yaygın olanıdır; diğer karsinomlar ve sarkomlar daha az yaygındır. Köpeklerde en sık görülen semptomlar kronik öksürük, nefes almada zorluk, kilo kaybı, iştahsızlık ve yorgunluktur. Kedilerde belirtiler genellikle yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı şekliyle belirsizdir. Cerrahi müdahale tedavi edici bir seçenektir.

6. Üriner Sistem tümörleri

6.1 Böbrek tümörleri

Böbrek tümörleri, oldukça nadir görülen birincil tümörler ve diğer tümörlerden buraya metastazlar şeklinde ikiye ayrılabilir. En yaygın birincil tümörler çeşitli karsinomlardır; sarkomlar, malign neoplazmaların yaklaşık %20'sini oluşturur. Kedilerde bu bölgede çoğunlukla kötü huylu lenfoma oluşur. İyi huylu tümörler nadirdir. Çoğu durumda semptomlar belirsizdir. Diğer böbrek düzgün çalışıyorsa, tümörlü böbreğin tamamen alınması tercih edilen tedavi yöntemidir.

6.2 İdrar kesesi tümörleri

Köpeklerde ve kedilerde bu konumdaki en yaygın tümörler, invaziv ve yıkıcı büyümeye sahip ve erken aşamada metastaza eğilimli çeşitli karsinomlardır. Semptomlar sistite benzer (kanlı idrar, sık idrara çıkma). Cerrahi olarak alınmanın mümkün olup olmadığı, tümörün büyüklüğüne ve konumuna bağlıdır. Bazı anti-enflamatuar ilaçlarla ve buna eşlik eden bir tedavi protokolü birçok durumda kanserde hayatta kalma süresini artırmaktadır.


7. Genital organ tümörleri

7.1 Yumurtalık tümörleri

Bir yumurtalık yapısında 4 farklı orijinli doku yer aldığından, bu lokasyonda birçok farklı kötü huylu ve iyi huylu tümör oluşur. Ana semptomlar, karın boşluğunda sıvı birikimi olan veya olmayan bir abdominal kitle, hormonal bozukluklar, uterustaki değişiklikler ve metastazların etkileridir. Tümörün ameliyatla alınması en uygun tedavidir. Diğer yumurtalık ve rahmin de alınması tavsiye edilir. Metastatik yumurtalık tümörlerinde kemoterapötik ajanlar karın boşluğuna uygulanabilir.

7.2 Rahim, vajina ve vulva tümörleri

Bu konumdaki tümörler, köpek ve kedilerde nispeten nadirdir. İyi huylu düz kas yapıları (leiomyomlar) en çok köpeklerde görülür. Rahim zarının kanseri, kedilerde en yaygın olanıdır. Rahim tümörleri genellikle belirti göstermeden kalır, ancak vajinal akıntı veya uterus süpürasyonunun bir sonucu olarak da fark edilebilir hale gelebilir. Ovariohisterektomi tercih edilen tedavidir.

7.3 Testis tümörleri

Testis içindeki farklı hücre sıralarından farklı tümörler ortaya çıkabilir. Yaşlı erkeklerin çoğu kısırlaştırıldığı için testis tümörleri kedilerde oldukça nadirdir. İnmemiş testisler, karın boşluğunda ve kasık kanalında daha yüksek sıcaklık nedeniyle tümör geliştirme eğilimindedir. Testis tümörleri her iki tarafta da oluşabilir ve genellikle nadiren metastaz yapar. Bu bölgedeki bazı tümörler hormonal olarak aktiftir. Tedavi olarak her iki tarafta kısırlaştırma tercih edilir.

7.4 Prostat tümörleri

Köpeklerde prostat tümörlerinin oranı yaşlı hayvanlarda ve orta ya da büyük ırk erkeklerde artmaktadır. Teşhis edilen en yaygın kanser türleri farklıdır. Oluş sıklığı açısından hayvanın kısırlaştırılmış olup olmaması önemli değildir. Prostat kanseri yüksek oranda metastaz içerir. Hastalar genellikle dışkılama, idrar yapma, kabızlık ve iştahsızlık şikayetleri ile dikkat çeker. Şu anda umut verici bir tedavi yaklaşımı yoktur.


8. İskelet tümörleri

8.1 Köpek kemik tümörleri

Birincil tümörler (osteosarkom) kemiklerde meydana gelir ve büyük köpek ırklarında kemiklerin %75'ini etkiler. Osteosarkomlar kemiği lokal olarak tahrip ederek etkilenen ekstremitede topallığa ve şişmeye neden olur. Ek olarak, akciğerlerde, diğer kemiklerde ve organlarda belirgin bir metastatik davranış gösterirler. Ekstremite amputasyonu ve ardından kemoterapi geçiren köpekler en uzun hayatta kalma süresine sahiptir. Amputasyon genellikle çeşitli nedenlerle söz konusu olmadığından, radyasyon ağrıyı hafifletmek için önemli bir araçtır.

8.2 Kedi kemik tümörleri

Kedilerde en sık görülen kötü huylu birincil kemik tümörü osteosarkomdur, ancak bu türde tüm kemikler etkilenebilir. Ekstremitelerin osteosarkomları topallıkla fark edilir, kafatasındakiler genellikle diş problemlerine yol açar. Kedilerdeki kemik tümörleri yerel olarak tahrip edicidir, ancak köpeklerde olduğundan çok daha az sıklıkla metastaz yapar. Ekstremitelerdeki osteosarkomlar ampütasyonla uzaklaştırılabilir; aksiyal iskelete cerrahi müdahale genellikle zor veya imkansızdır. Radyasyon ve akupunktur ağrı tedavisi için iyi bir seçenektir.

9. Sinir Sistemi Tümörleri

Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans tomografinin artan kullanılabilirliği nedeniyle, bu tümör grubu artık canlı hayvanlarda giderek daha sık teşhis edilmektedir. Geçmişte kesin tanı genellikle sadece otopsilerde konulabiliyordu.

9.1 Köpek Beyin Tümörleri

Beyin tümörleri esas olarak yaşlı hayvanları etkiler. Meningiomlar (meninkslerden başlayarak) özellikle kedilerde yaygındır. Gliomalar (sinir sistemini örten ve destekleyen dokulardan köken alır) köpeklerde de daha sık görülür. Tümörün konumuna bağlı olarak, çeşitli nörolojik kusurlar meydana gelir: davranış ve mizaçta değişiklikler, nöbetler, yürüme bozuklukları, kraniyal sinir yetmezliği ve körlük. Cerrahi (kedi) ve özellikle köpeklerde radyasyon, tümörün büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak birlikte veya ayrı ayrı kullanılır. Cerrahi müdahale veya radyasyon tedavisi, birkaç yıllık hayatta kalma süresiyle genellikle çok başarılıdır. Belli bir süre semptomları hafifletmek için çeşitli ilaçlar (fenobarbital, kortizon) kullanılabilir.

9.2 Omurilik ve Omurga Tümörleri

Köpeklerde ve kedilerde nadiren ortaya çıkan omurga tümörleri, histolojik tiplerde (ekstradural kemik tümörleri veya sarkomlar, metastazlar, menigiomlar vb.) Büyük bir değişkenliğe sahiptir. Semptomlar fıtıklaşmış bir diskin semptomlarına benzer olabilir (sırtta ağrı olsun veya olmasın felç). Tedavi için lokasyon ve histolojiye bağlı olarak cerrahi, kemoterapi ve radyasyon kullanılır.


10. Göz tümörleri

10.1 Kapak tümörleri

Kapak tümörleri ağırlıklı olarak yaşlı köpeklerde bulunur ve çoğu durumda iyi huyludur. Kapak marjının iki baskın tümörü adenomlar ve papillomlardır. Kedilerde göz kapağı tümörleri baskın olarak kötü huyludur; skuamöz hücreli karsinomlar ve mast hücre tümörleri en sık görülen tümörlerdir. Göz kapakları fonksiyonel olarak göz için çok önemli olduğundan, erken cerrahi müdahale tercih edilen tedavi yöntemidir.

10.2 Göz içi tümörleri

Birincil göz içi tümörleri, göz küresindeki hücrelerden kaynaklanır. Melanomlar en yaygın olanıdır, ardından adenomlar ve adenokarsinomlar gelir. Tedavi için genellikle tüm gözün alınması gerekir.


11. İşitme kanalı ve orta kulak tümörleri

11.1 İşitme kanalı tümörleri

Köpeklerde yaklaşık yarısı kötü huyluyken kedilerde kulak kanalı tümörlerinin %90'ı kötü huyludur. Kedilerde iltihaplı polipler bu "gerçek tümörlerden" ayırt edilmelidir. Semptomlar kronik kulak enfeksiyonuna benzer, yani baş sallama, akıntı ve ağrı vardır. Cerrahi rezeksiyon tercih edilen tedavidir; kapsamı tümörün boyutuna ve histolojisine bağlıdır.


12. Hematopoietik sistem tümörleri

Kan hücresi ve lenfatik doku tümörleri, köpek ve kedilerde en sık görülen neoplazmalar arasındadır. Genellikle kötü huylu lenfoma, plazma hücre tümörleri, miyeloproliferatif hastalıklar ve habis histiyositoz arasında bir ayrım yapılır.

Malign lenfoma (lökoz, lenfosarkom) bunlardan en yaygın olanı olduğu için aşağıda konu edilmiştir. Kötü huylu lenfoma, lenfositlerin sistemik bir kanseridir. Bunlar genellikle lenf düğümlerinde, dalakta ve karaciğerde bulunur. Ancak kemik iliği ve diğer organlar da etkilenebilir.

Köpeklerde orta yaşlı hayvanlar özellikle etkilenir. Sınıflandırma, anatomik oluşuma dayanmaktadır: - lenf düğümlerinde çok merkezli - gastrointestinal sistem - timus / mediastinal (göğüste kalbin önünde) - deride - lösemi (tümör hücreleri kanda dolaşır) - diğer formlar (sinir sistemi, böbrekler, göz) Belirtiler, tümörün vücutta kendini nerede gösterdiğine bağlıdır. Kemoterapi, tercih edilen terapidir. Kedilerde, lökoz virüsünün kötü huylu lenfoma için tetikleyici olarak önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. FeLV-pozitif kediler lenfoma olduklarında ortalama 3 yaşında iken, FeLV-negatif kediler ortalama olarak 7 yaşındadır. Tercih edilen tedavi kemoterapidir. Bu şekilde köpeklerde hastaların %25'e kadarı tedavi edilebilir.

2.436 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page